WARUNKI ZAPISU

Przy zapisie do biblioteki prosimy o okazanie:
 
 
 • NAUCZYCIELE (W TYM EMERYTOWANI)

  ważnego dokumentu tożsamości;
 
 
 • STUDENCI I SŁUCHACZE SZKÓŁ POMATURALNYCH

  ważnego dokumentu tożsamości i indeksu,
  w przypadku indeksu elektronicznego
  - ważnej legitymacji studenckiej;
 
 
 • UCZNIOWIE

  ważnej legitymacji szkolnej;
 
 
 • CZYTELNICY INNI (osoby wymienione w § 1 ust. 2 pkt g i h)

  ważnego dokumentu tożsamości.
 
 
Warunkiem zapisu do biblioteki jest podpisanie zobowiązania czytelniczego (w przypadku osób niepełnoletnich zobowiązanie podpisuje rodzic/opiekun nieletniego).

Przy zapisie prosimy o uiszczeniu opłaty 5 zł za wydanie karty bibliotecznej.
 
 
 
 
Regulamin korzystania
z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Józefa Lompy w Katowicach
 
(format pdf; 316 KB)
 
 
 
.:: © Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Tarnowskich Górach ::.
Wykonanie strony: Monika Stefanowska 2010