NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI

Wykaz nabytków 4/2017
 
 
 1. Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób z niepełnosprawnością w Polsce w latach 1989-2014 / Danuta Apanel. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016
  sygn. 33138/PSP

 2. Arteterapia. Cz. 3 , Projekty / pod red. nauk. Bartosza Łozy, Aleksandry Chmielnickiej-Plaskoty. Warszawa : Difin, 2016
  sygn. 32848/III/TER

 3. Zespół Aspergera : kompletny przewodnik / Tony Attwood. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015
  sygn. 33141/AUT

 4. Nauczyciel doskonały : kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela / Janusz Bielski. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017
  sygn. 33147/N

 5. Diagnoza interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod red. Joanny Skibskiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017
  sygn. 33144/MET

 6. Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji / red. nauk. Anna Karpińska, Monika Zińczuk, Piotr Remiża. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
  sygn. 33128/NS

 7. Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka / red. nauk. Barbara Woynarowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
  sygn. 33145/WZ

 8. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson. Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2007
  sygn. 33125/IPM

 9. Muzolandia przedszkolaka : scenariusze zajęć dla nauczycieli rytmiki i wychowania przedszkolnego / Adrianna Furmanik-Celejewska. Warszawa : Difin, 2016
  sygn. 33131/WP

 10. Dzieciństwo i dorastanie z ADHD : rozwój dzieci nadpobudliwych psychoruchowo : zagrożenia i możliwości wsparcia / Tomasz Hanć. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009
  sygn. 33127/ADHD

 11. Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich : ćwiczenia / Bogusław Jędruszczak, Wiesława Młynarczyk, Robert Szuchta. Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2010
  sygn. 33143/H

 12. Praca socjalna z rodziną problemową : perspektywa metodyczna / Anna Kanios. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016
  sygn. 33133/PSOC

 13. Wielokulturowa edukacja w przedszkolach : (z przykładami w wybranych krajach europejskich) / Maria Królica. Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2011
  sygn. 33120/WP

 14. Socjologia edukacji : teorie, koncepcje, pojęcia / Piotr Mikiewicz. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
  sygn. 33135/SOCW

 15. Gry i zabawy ruchowe : ponad 100 energetycznych zabaw / [aut. Natalia Minge, Krzysztof Minge]. Warszawa : Damidos, 2015
  sygn. 33121/GRY

 16. Od wykluczenia do wsparcia : w przestrzeni współczesnych problemów społecznych / redakcja naukowa Jolanta Spętana, Danuta Krzysztofiak, Ewa Włodarczyk. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016, 2014
  sygn. 33148/PSOC

 17. Arteterapia : scenariusze zajęć / Anna Pikała, Magdalena Sasin. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
  sygn. 33122/TER

 18. Polska kuratela sądowa na przełomie wieków : nadzieje, oczekiwania, dylematy / red. nauk. Marek Konopczyński, Łukasz Kwadrans, Krzysztof Stasiak. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016
  sygn. 33132/RES

 19. Psychologia kliniczna / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
  sygn. 33134/PKL

 20. Jak pomóc dziecku z dysleksją : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Anna Radwańska. Warszawa : Difin, 2017
  sygn. 33146/ZK

 21. Terapia zajęciowa w rehabilitacji medycznej : podręcznik dla studentów i terapeutów / Jerzy Rottermund, Janusz Nowotny. [Bielsko-Biała] : Medica Press, cop. 2016
  sygn. 33140/TER

 22. Dogoterapia : terapia z udziałem psa : podstawy kynopedagogiki / Kasper Sipowicz, Edyta Najbert, Tadeusz Pietras. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
  sygn. 33124/TER

 23. Literatura dla dzieci : podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych / Antoni Smuszkiewicz. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016
  sygn. 33130/LD

 24. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej : teoria i praktyka / red. nauk. Barbara Jankowiak. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016
  sygn. 33136/TER

 25. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 2 / pod red. nauk. Ewy Grudziewskiej. Warszawa : Difin, 2016
  sygn. 33074/II/TER

 26. Żywot Ślązoka poczciwego / całość napisał Marek Szołtysek ; rys., oprac. graf. i skład Franciszek Kucharczyk. Rybnik : Wydawnictwo "Śląskie ABC", 1999
  sygn. 33119/ŚL

 27. Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy / Zbigniew Tarkowski. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016
  sygn. 33126/ZAB

 28. Terapia zajęciowa / red. nauk. Aneta Bac. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016
  sygn. 33139/TER

 29. Gry i zabawy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej / Krystyna Wojciechowska. Opole : Wydawnictwo Nowik, 2015
  sygn. 33129/NP

 30. Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich / wybór i oprac. zespół pod kier. Aliny Skibińskiej i Roberta Szuchty. Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2010
  sygn. 33142/H

 
.:: © Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Tarnowskich Górach ::.
Wykonanie strony: Monika Stefanowska 2010