TRAGEDIA GÓRNOŚLĄSKA 1945 r.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze
opracowane na podstawie zbiorów własnych filii
i innych źródeł internetowych.

Oprac. Danuta Wocławek
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach
Filia w Tarnowskich Górach.KSIĄŻKI I ICH FRAGMENTY
 
 
 1. DEPORTACJE Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku / red. Adam Dziurok, Marcin Niedurny. – Katowice : Instytut Pamięci Narodowej, 2004.
  PBW TG sygn. 31785/ŚL

 2. LEGENDY, manipulacje, kłamstwa prof. F. A. Marka w „Tragedii górnośląskiej” a prawda o Śląsku i powojennej dyskryminacji jego mieszkańców / Ewald Stefan Pollok. – Żyrowa : „Żyrowa” : „Ergonomia projekt”, 1998
  sygn. 26858-26862

 3. OKO za oko / John Sack. – Gliwice : Wydawnictwo Apus, 1995
  sygn. 31206/ŚL

 4. POWOJENNE półwiecze (1945-2000) // W: Górny Śląsk / Jan Drabina. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2002. – s. 191-213.
  sygn. 28869/ŚL

 5. KSIĄDZ kardynał August Hlond : działalność duszpasterska i społeczna : w 75-lecie powstania diecezji katowickiej : materiały posesyjne. - Katowice : Wszechnica Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2000. - 83 s., [4] k. fot. ; 24 cm. - ISBN 83-903044-8-1.
  sygn. 29685/ŚL

 6. "KU CHWALE Bożej, pomyślności Kościoła i szczęściu narodu": Kardynał August Hlond (1881 - 1948) / ks. Władysław Bochnak //W: W służbie Bogu i ludziom: sylwetki Ślązaków . - Marki-Struga k. Warszawy : "Michalineum", 1989. - s. 148-[163].
  sygn. 25582/ŚL

 7. OD PRYMASA Augusta Hlonda do Ojca Świętego Jana Pawła II - idea i praktyka konkursów edukacyjnych / Dorota Luber // W: Tradycje i współczesność edukacji mysłowickiej / pod red. Mirosława Wójcika . - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, 2013. - S. 269-284.
  sygn. 31785/ŚL

 8. ZAGADNIENIA życia rodzinnego w publikacjach Augusta Hlonda / Bartosz Cegielski //W: Rodzina - historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - s. 55-[62].
  sygn. 31036/ROD

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
 
 
 1. EPOKA Hlonda : z dziejów Administracji Apostolskiej polskiej Śląska / Joanna Kusz-Drozdowska // Śląsk. - 2000, nr 11, s. 8-10.
  sygn. 1838 cz

 2. GDY Śląsk wracał do Polski : narodziny diecezji katowickiej / Jerzy Myszor // Śląsk. - 2002, nr 6, s. 32-34.
  sygn. 2182 cz

 3. NA ołtarze [kard. August Hlond i ks. Franciszek Blachnicki] / Krzysztof Karwat // Śląsk. - 1999, nr 8, s. 17.
  sygn. 1837 cz

 4. POTOMKOWIE Marcina [rodzina Hlondów] / Zdzisław Janeczek // Śląsk. - 2006, nr 4, s. 29-35.
  sygn. 2373 cz

 
 
.:: © Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Tarnowskich Górach ::.
Wykonanie strony: Monika Stefanowska 2010