CZASOPISMA W BIBLIOTECE
 
Wykaz czasopism dostępnych w Czytelni:
 
 1. Alkoholizm i Narkomania
 2. Biblioteka-Centrum Informacji
 3. Biblioteka w Szkole
 4. Biblioterapeuta
 5. Charaktery
 6. Częstochowski Biuletyn Oświatowy
 7. Dialogi Biblioteczne
 8. Edukacja
 9. Edukacja Dorosłych
 10. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
 11. Etyka
 12. Forum Nauczycieli
 13. Gwarek
 14. Język Polski w Gimnazjum
 15. Język Polski w Liceum
 16. Język Polski w Szkole IV-VI
 17. Kronika Sejmowa
 18. Kultura i Edukacja
 19. Kultura i Społeczeństwo
 20. Kwartalnik Pedagogiczny
 21. Matematyka
 22. Mówią Wieki
 23. Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane
 24. Niebieska Linia
 25. Nowa Szkoła
 26. Opieka. Wychowanie. Terapia
 27. Pamięć.pl. Biuletyn IPN
 28. Polityka Społeczna
 29. Polonistyka
 30. Poradnik Bibliotekarza
 31. Praca Socjalna
 32. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 33. Przegląd Psychologiczny
 34. Przegląd Więziennictwa Polskiego
 35. Psychologia w Szkole
 36. Psychoterapia
 37. Remedium
 38. Serwis Informacyjny Narkomania
 39. Studia Socjologiczne
 40. Szkoła Specjalna
 41. Śląsk
 42. Świetlica w Szkole
 43. Wiadomości Historyczne
 44. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 45. Wychowanie na co Dzień
 46. Wychowanie w Przedszkolu
 47. Wychowawca
 48. Życie Szkoły
 
 
.:: © Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Tarnowskich Górach ::.
Wykonanie strony: Monika Stefanowska 2010