ROK 2016

ROK HENRYKA SIENKIEWICZA


W dniu 29 Września 2014 r.
Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr IV/55/2/2014
przyjął rezolucję o ogłoszeniu
roku 2015 Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945.


 
 
TRAGEDIA GÓRNOŚLĄSKA 1945 r.
 
 
Represje określane przez historyków jako Tragedia Górnośląska rozpoczęły się wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej pod koniec stycznia 1945 r. Akty terroru wobec Górnoślązaków - aresztowania, internowania, egzekucje i wywózki do niewolniczej pracy na Wschód, trwały przez kilka miesięcy. Według szacunków na Wschód wywieziono ok. 50-60 tys. mieszkańców regionu. Część z nich zginęła.

Sejmik Województwa Śląskiego ogłosić rok 2015 Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 dla upamiętnienia 70. rocznicy Tragedii Górnośląskiej.

W ostatnich latach o Tragedii Górnośląskiej mówi się w regionie coraz więcej. Sprawą zajmują się naukowcy, dziennikarze i społecznicy; sejmiki woj. śląskiego (w 2011 r.) i woj. opolskiego ustanowiły Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945 r., obchodzony w ostatnią niedzielę stycznia. Od 5 lat w ostatnią sobotę stycznia ulicami Katowic, Chorzowa i Świętochłowic przechodzi Marsz na Zgodę – do miejsca dawnego obozu w Świętochłowicach-Zgodzie. Miejsce to w świadomości mieszkańców regionu jest symbolem ich prześladowań w latach 1945-1948. Inicjatorem marszów był Ruch Autonomii Śląska.

Na mocy porozumienia Gminy Radzionków z katowickim oddziałem IPN w Radzionkowie powstało Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Centrum zostało uroczyście otwarte 14 lutego 2015 roku. Ideą powstania Centrum jest zgromadzenie w jednym, ogólnie dostępnym miejscu maksymalnej wiedzy związanej z deportacjami i umożliwienie udostępniania jej wszystkim zainteresowanym.

Źródła:

  1. http://nowahistoria.interia.pl/aktualnosci/news-dzien-pamieci-o-tragedii-gornoslaskiej-1945-r

  2. http://dzieje.pl/aktualnosci/sejmik-ustanowil-rok-pamieci-ofiar-tragedii-gornoslaskiej-1945

  3. http://www.deportacje45.pl/

  4. http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2015/katowice/otwarcie-centrum-dokumentacji-deportacji-gornoslazakow-do-zsrr-w-1945-roku-radzionkow
 
 
.:: © Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Tarnowskich Górach ::.
Wykonanie strony: Monika Stefanowska 2010